Sopro KMT Extra jasny-beżowy 298

Zaprawa Sopro KMT Extra przeznaczona jest do murowania i fugowania murów o niskiej i wysokiej nasiąkliwości, w tym cegieł elewacyjnych oraz murów dekoracyjnych z cegły i płytek ceglanych ręcznie formowanych. 

Zaprawa wzbogacona jest o tras reński, co niweluje ryzyko powstania wykwitów wapiennych. Z uwagi na dodatek wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków hydrofobowych zapraw posiada wysoką szczelność, zarazem wykazując wysoką paroprzepuszczalność pary wodnej. 

Wielkość worka: 25 kg

Ilość
Dostępny

73,20 zł
Brutto

Mrozoodporna zaprawa Sopro KMT Plus o kolorze jasnobeżowym 259 to produkt polecany do murowania i fugowania murów z cegły o nasiąkliwości powyżej 8%. Zaprawa wzbogacona o dodatek trasu reńskiego stosowana jest również do spoinowania okładzin z cegły. Z uwagi na dobrą przyczepność zaprawy do elementów murowych, a także wysoką paroprzepuszczalność i elastyczność polecana jest do murowania i fugowania cegły ręcznie formowanej. Zaprawa wykazuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie i zużycie zaprawy Sopro KMT Plus jasnobeżowy 259

Zaprawa zalecana jest do stosowania w murach z cegieł o nasiąkliwości przekraczającej 8%. Z uwagi na jej właściwości zaprawa idealnie sprawdzi się zarówno w zestawieniu z cegłami wykonanymi maszynowo, jak i tymi formowanymi ręcznie. Zaprawa Sopro przeznaczona jest do murowania, fugowania i spoinowania murów ceglanych. Z uwagi na wysoką szczelność zaprawy poprzez stosowanie dodatków hydrofobowych, a także dodatek trasu nie występuje ryzyko powstania wykwitów wapiennych.

Zużycie zaprawy Sopro KMT Plus waha się w przedziale około 15% w zależności od zastosowanej cegły. Przewidywane zużycie zaprawy wynosi 40 kg/m² w przypadku murów o grubości 12 cm oraz 85 kg/m² dla murów o grubości 25 cm. Dla jednostronnego spoinowania murów z cegły zużycie zaprawy może wynosić około 5 kg/m².

Czas zużycia i temperatura stosowania zaprawy Sopro KMT Plus jasnobeżowy 259

Zaprawę KMT Plus należy stosować w temperaturze Od +5°C do maksymalnie +30°C. Temperatura ta zalecana jest zarówno dla powietrza, podłoża jak i samego materiału. Zbyt niska temperatura może powodować zamarzanie wody przed właściwym związaniem i stwardnieniem zaprawy. W przypadku wysokich temperatur możliwa jest zbyt szybka utrata wody, co skutkować może spękaniem i kruszeniem się zaprawy. Zaprawę Sopro KMT Plus należy zużyć nie później niż po upływie 60-90 minut w zależności od temperatury i warunków atmosferycznych panujących danego dnia. Nie należy mieszać zaprawy po upływie podanego czasu z nową, jak również dodawać wody - nie poprawi to właściwości starej zaprawy.

Właściwości zaprawy Sopro KMT Plus jasnobeżowy 259

Sucha zaprawa Sopro KMT Plus przeznaczona jest do użycia po wymieszaniu jej z zalecaną ilością wody podaną na opakowaniu. Zaprawa gwarantuje przepuszczalność pary wodnej, będąc zarazem szczelną spoiną łącząca. Wynika to z dobrania odpowiedniej ilości poszczególnych frakcji kruszywa. Jej łatwy i szybki sposób przygotowania sprawia, że zaprawa cieszy się dużym zainteresowanie wśród osób i firm zajmujących się budową domów i wykańczaniem wnętrz. Zaprawa Sopro KMT Plus posiada dobrą przyczepność do cegły, a dzięki wysokiej elastyczności nie dochodzi do powstawania rys i spękań. Dodatek trasu reńskiego wiąże wodorotlenki wapnia, co eliminuje powstawanie wykwitów. Wysoka odporność spoiny na działanie czynników atmosferycznych zapewnia jej długą żywotność. Zaprawa idealne sprawdzi się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, z uwagi na jej wysoką mrozoodporność.

Przed zastosowaniem zaprawy Sopro KMT Plus należy oczyścić podłoże z zanieczyszczeń, a także zabezpieczyć je przed podciąganiem kapilarnym wody. Cegły należy przechowywać na przykrytych paletach, a murowanie powinno odbywać się w temperaturze powyżej +5°C. Nie należy układać zaprawy na zamarznięte podłoże, jak również dodawać żadnych środków i dodatków chroniących przed zamarzaniem oraz poprawiających jakiekolwiek właściwości.