Cegielnia CEKOBUD realizuje projekt pt. „Wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego w celu dywersyfikacji działalności i rozwoju Manufaktury Cegły CEKOBUD s.c.”, dofinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Audyt wzorniczy przeprowadzono w celu zbadania przedsiębiorstwa wnioskodawcy w zakresie potencjału wzorniczego oraz kierunków działania w kontekście efektywności wykorzystania wzornictwa jako narzędzia innowacji. Jako cele szczegółowe audytu wzorniczego określono:

Zgodnie ze zdefiniowanymi w audycie wytycznymi, w ramach projektu wnioskodawca zamierza:

  • zaprojektować autorski system fasadowy z wykorzystaniem okładzin ceramicznych w oparciu o indywidualny system profilialuminiowych [INNOWACJA PRODUKTOWA];
  • usprawnić linię technologiczną, co jest niezbędne do wdrożenia wyżej opisanego systemu fasadowego [INNOWACJA PROCESOWA];
  • usprawnić procesy przygotowania masy ceramicznej oraz suszenia [INNOWACJA PROCESOWA];
  • usprawnić system transportu [INNOWACJA PROCESOWA];
  • zakupić matryce do ekstrudowania aluminium [INNOWACJA PRODUKTOWA];
  • przeprojektować obecny znak graficzny i opracować kompletną księgę znaku, będącą przewodnikiem dla firmy [INNOWACJA MARKETINGOWA];
  • zbudować nową stronę www w oparciu o nowy system identyfikacji; zaprojektować materiały wspierające sprzedaż; opracować strategię marketingową [INNOWACJA MARKETINGOWA];
  • opracować modelowy proces wzorniczy; zakupić i wdrożyć automatyczny system obsługi klienta B2B [INNOWACJA PROCESOWA];
  • utworzyć nowe stanowisko pracy menadżera ds. marketingu i wzornictwa [INNOWACJA ORGANIZACYJNA].

Całkowita wartość projektu: 3.265.035.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 1.824.750.00 PLN