WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ:

Rodzaje stosowanych form transportu i warunki dostaw:

1. Transport za pośrednictwem firmy kurierskiej (liczony od poszczególnych miejsc paletowych) – towar dostarczany jest autem z windą, z którego przewoźnik ma obowiązek wyładować towar tj. zdjąć paletę z auta i odstawić wózkiem paletowym na utwardzone podłoże. Jeżeli na posesji klienta lub we wskazanym przez niego miejscu nie ma utwardzonego podłoża, kurier dokonuje rozładunku w najbliższym możliwym miejscu rozładunku np. na ulicy, a dalszego przeniesienia towaru odbiorca wykonuje we własnym zakresie

2. Dostawa całopojazdowa autem Sprzedawcy lub innym zleconym – towar dostarczany jest autem ciężarowym z naczepą, z którego klient we własnym zakresie musi rozładować towar np. wózkiem widłowym, ładowarką itp.

 

WAŻNE!

Kupujący zlecając dostawę musi upewnić się, czy jest możliwość zrealizowania wybranej formy transportu pod wskazany adres tj. czy nie ma ograniczeń tonażowych, zakazów, zbyt wąskich przejazdów itp.

Jeśli zaistnieją jakiekolwiek utrudnienia, o których mowa powyżej, klient zobowiązany jest poinformować o nich przed ustaleniem kosztów dostawy.

Jeśli z przyczyny niezależnej od przewoźnika dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana, klient zostanie obciążony kosztami niezrealizowanej dostawy a także kosztami odesłania towaru z powrotem do Sprzedającego.

 

KOSZTY DOSTAWY:

- cena dostawy 1 palety do 1000 kg firmą kurierską to 220 zł brutto

- koszty dostaw całopojazdowych i HDS ustalane są zawsze indywidualnie

Dodatkowo każdorazowo doliczana jest kaucja za palety drewniane w kwocie 30 zł brutto / szt