Sopro KMT Plus piaskowo-żółty 199

Sopro KMT Plus jest mrozoodporną zaprawą cementową z dodatkiem trasu reńskiego. Znajduje zastosowanie do murowania i fugowania murów z cegły o nasiąkliwości powyżej 8%, a w szczególności murów dekoracyjnych. Nadaje się także do spoinowania okładzin z cegły ręcznie formowanej. Zaprawa murarska Sopro KMT zawiera wysokiej jakości kruszywa oraz dodatki hydrofobowe, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką szczelnością oraz odpornością na powstawanie wykwitów wapiennych. Cechuje się ponadto wysoką przyczepnością, paroprzepuszczalnością, wysoką elastycznością oraz odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 • Z dodatkiem trasu reńskiego
 • Do cegieł o nasiąkliwości powyżej 8%
 • Elastyczna
 • Mrozoodporna
 • Wodoodporna
 • Paroprzepuszczalna
 • Wysoka przyczepność
 • Odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Odporność na powstawanie wykwitów wapiennych
 • Do murowania i fugowania murów z cegły klinkierowej
 • Do spoinowania okładzin z cegły ręcznie formowanej
 • Niska zawartość chromianów

CENA DOTYCZY 25 KG

Ilość

53,00 zł
Brutto

ZASTOSOWANIE

Do murowania i fugowania murów z cegieł nasiąkliwych > 8%. Dzięki zawartości trasu, specjalnie dobranych, wysokiej jakości kruszyw i dodatków hydrofobowych zaprawa wykazuje wysoką szczelność, co ogranicza możliwość powstawania wykwitów wapiennych oraz posiada bardzo dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych.

CZAS UŻYCIA

Ok. 60-90 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Od +5°C do maks. +30°C (podłoże, powietrze, materiał).

ZUŻYCIE

Ok. 40 kg/m2 dla muru o grubości 12 cm lub ok. 85 kg/m2 dla muru o grubości 25 cm. Przy jednostronnym fugowaniu murów z cegły – ok. 5 kg/m2. W zależności od rodzaju cegły (np. cegły z otworami) zużycie może wzrosnąć ok. 15%.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych Sopro KMT plus jest suchą zaprawą,która po wymieszaniu z wodą staje się gotowa do użycia. Jest łatwa i szybka w przygotowaniu, charakteryzuje się optymalną przyczepnością do cegły. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej przy wysokiej szczelności materiału, dzięki wysokiej elastyczności nie dochodzi do powstawania rys skurczowych. Spoina jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i zmiennych cykli zamrażania i rozmrażania. Tras reński wiąże resztki wodorotlenku wapnia i radykalnie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych. Duża zawartość trasu powoduje zmniejszenie się powierzchni kapilarnej, a także zwiększa szczelność zaprawy, co w efekcie końcowym wpływa na wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Specjalnie dobrane kruszywo (udział poszczególnych frakcji ) zapewnia optymalną szczelność zaprawy.

UWAGI

Podłoże pod mur z cegły musi być właściwie zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wody. Cegły i elementy przeznaczone do murowania muszą być suche i czyste. Cegły na budowie powinny być przechowywane na przykrytych paletach. Nie stosować w temperaturze poniżej +5ºC, na zamarznięte podłoże lub przy istnieniu niebezpieczeństwa wystąpienia przymrozków podczas pracy lub po jej zakończeniu. Nie dodawać żadnych innych dodatków i środków chroniących przed zamarzaniem.