Plakat_Cekobud_(1)-1.png

CEKOBUD S.C. PIĘTAL WACŁAW, PIĘTAL WOJCIECH
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Ekspansja produktów: cegieł ręcznie formowanych – rzemieślniczych oraz płytek ceglanych firmy Cegielnia Cekobud na rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii i Niemiec

Opis projektu:


Firma Cegielnia Cekobud, planując działalność eksportową oraz ekspansję na rynki zagraniczne, zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem sprzedaży oferowanych przez siebie produktów. Spośród pięciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie dwie w postaci: Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym
Czas trwania projektu: 02.11.2020 - 31.12.2021
Produktem eksportowym firmy są: cegły rzemieślnicze ręcznie formowane oraz płytki ceglane.
1. Zakup usługi doradczej związanej głównie ze świadczeniem usług marketingowych, doprowadzających do wypromowania marki na rynkach docelowych. Na usługę będą składać się dwie grupy usług:
a) związane z przygotowaniem programu ekspansji na rynki oraz strategią wejścia i ich analizą rynkową oraz opracowaniem nowego modelu biznesowego,
b) marketingowe związane z przygotowaniem na nowe rynki oraz promowaniem produktów na nowych rynkach docelowych,
2. Przeprowadzenie misji gospodarczych w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
3. Udział w targach zagranicznych w Niemczech.

Cele projektu:


Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Wielkiej Brytanii i Niemiec,

Planowane efekty:


zwiększenie przychodów ze sprzedaży
rozwinięcie działalności, poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym
uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. automatyzację wybranych procesów wytwórczych, co zapewni wysoką jakość i powtarzalność pracy,
pozyskanie nowych kontaktów międzynarodowych o charakterze gospodarczym.

Wartość projektu:
737 531,37 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 509 676,15 PLN