Cegła

Wszystkie zdjęcia znajdujące się na serwisie cekobud.pl są wyłączną własnością Cekobud s.c. i zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie i rozpowszechnianie. Zdjęcia stanowią jedynie materiał poglądowy. Kolory, struktura jak inne parametry mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciach. Różnice mogą wynikać z pochodzenia cegieł z różnych partii wypału, użytego surowca, warunków sortowania jak również z uwagi na wykonywanie zdjęć w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych.

Kategoria: Cegła